Descubre con que candidatura ao Parlamento Europeo tes maior afinidade

TUVOTO.EU pretende facilitar información obxectiva aos votantes para que poidan coñecer a súa posición dentro do mapa electoral. Fomentamos o voto informado a partir dunha metodoloxía transparente e contrastada.

Comezar

Tempo estimado: 3 minutos