Metodologia

OINARRIZKO PRINTZIPIOAK

TUVOTO.EU proiektua funtsezko bi printzipio hauetan oinarritzen da: metodologia, hau da, botoa bideratzeko aplikazio hau nola sortu den; eta independentzia, bai alderdi politikoei eta bai erakunde publikoei dagokienez ere.

Bi elementu hauek ekimen horri esker, hauteskunde politiko jakin batean hauteskundeak aintzat hartu beharreko kontuan hartu beharreko zorroa eta baliozkotasuna da.

Metodologia funtsezko elementua da TUVOTO.EU bezalako proiektu bat egiten denean. Oso garrantzitsua da erabiltzaileak jakitea emaitzak nondik ateratzen diren. Eta ez hori bakarrik, garrantzitsua da jakitea, orobat, zergatik diren egokiak galdetegia osatzen duten galderak, zergatik ematen diren erantzuteko aukera batzuk eta ez beste batzuk, nola zehazten diren alderdien lehentasunak, eta nola bilakatzen diren erantzunak zenbaki, eta zenbakiak grafiko.

GALDERETATIK GRAFIKOETARA

TUVOTO.ES galdetegiak X galdera ditu. Hona hemen zer irizpideren arabera prestatu diren:

 1. …. esparru politikoko gaien gaurkotasuna.
 2. ….-ren eskumenekoak diren gaiak.
 3. Erantzunari ñabardurak eransteko aukera (erantzun dikotomikoak aldera batera utzi ditugu),  alderdien zein erabiltzaileen lehentasunak erabakitzeko unean zehatzagoak izateko.
 4. Erantzunak alderdien jarrerari buruz dagoen informazioarekin alderatzeko aukera.
 5. Neutraltasuna galderak egitean.

GALDETEGIKO ERANTZUNAK

Galdetegiko erantzun guztiek izango dute erantzun-eskala bera. Eskala hori bost kategoriaz osatzen da, eta kategoria horiek irizpide enpirikoen arabera aukeratu dira. Uste dugu bost kategoria horiek baliatuz erantzunaren norabidea eta intentsitatea beha daitekeela; gainera, bada kategoria neutral bat ere.

Hauek dira kategoriak:

 • EZ NAGO BATERE ADOS (ENBA)
 • EZ NAGO ADOS (ENA)
 • EZ NAGO ADOS, EZTA AURKA ERE (EAEA)
 • ADOS NAGO (AN)
 • GUZTIZ ADOS NAGO (GAN)
 • ERANTZUNIK EZ (EE)

“Erantzunik ez” aukera ere jasotzen da, izan ere, galdera guztiak erantzun behar direnez, beharrezkoa da inkesta erantzuten ari den pertsonak aukera izatea galderaren baten erantzuna ez ezagutzeko edo ez erantzun nahi izateko (eta inkesta bukatzeko, hala ere).

Erantzun-kategoria horiekin erantzun beharko zaie galdetegia osatzen duten galderei. Halaber, esan bezala, erabiltzaileen ezaugarriak jakiteko galdera batzuk ere egongo dira.

HAUTAGAITZEN LEHENTASUNAK

Galdetegiaren xedea da jakitea inkesta egiten duten pertsonek zer kidetasun duten hautagaitza batekin edo bestearekin. Horrela, alde batetik, hautesleen lehentasunak ezagutu behar dira, baina, beste batetik, hautagaitzenak ere bai.

Hauteskundeetara bidalitako zerrenda bakoitza honako hiru iturrietan oinarrituta egingo da:

1. Hemeroteka

Alderdien lehentasunak hedabideetan islatuta gelditzen dira. Hortaz, alderdietako kideek askotariko hedabideetan egindako adierazpenak berrikusiko dira.

2. Hauteskunde-programa

Azkenik, ezin dira alderdien lehentasunak ulertu hauteskundeetarako aurkeztu dituzten programak aintzat hartu gabe. Hautagaitzen lehentasunak zehazteko, hauteskundeak irabaziz gero gauzatuko dituzten proposamenak idatziz jasotzen dituzten hauteskunde-programak sakonki aztertuko dira, baita agintzen dituzten neurriak ere.

3. Aurretiazko jarduera politikoa

TU VOTOko taldeak hautagai bakoitzak kargu publikoetan egindako jardun politikoa zein esparru instituzionaletik kanpo egindako lana aztertuko ditu, horren arabera bere lehentasunak kokatzeko.

Hiru elementu horiek konbinatuz, zerrenda bakoitzari dagozkion lehentasunak ezarriko dira datu-matrize batean. Adibide gisara:

“X” GALDERA

ENBA

ENA EAEA AN

GAN

“Y” HAUTAGAITZA

0

0.2 1 4

5

Taula honen arabera, “Y” hautagaitzarentzat, “X” galderari buruzko lehentasunetatik gertuen dagoen erantzuna “Guztiz ados nago” da (GAN = 5). Era berean, lehentasunetatik urrutien dagoen erantzuna “Ez nago batere ados” litzateke (ENBA = 0). Horrenbestez, inkesta egiten duen pertsona batek “X” galderari guztiz ados dagoela erantzuten badio, erantzun horrek “Y” hautagaitzaren lehentasunetara gerturatuko du. Honelako taula bat egingo da galdetegiko galdera bakoitzarentzat, eta hauteskundeetara aurkezten diren alderdi guztientzat. Azkenik, azken galderan, inkesta egiten duen pertsonak gai-multzoak ordenatu beharko ditu, haiei ematen dien garrantziaren arabera. Gauza bera egingo da hautagaitzekin. Azken galdera horrek gai-multzoak haztatuko ditu erabiltzaileak emandako garrantziaren arabera, eta horrela hobeto zehaztu ahalko da alderdiaren eta hauteslearen arteko kidetasuna.

HAUTAGAITZEN HAUTAKETA

Tresna honetan ageri diren hautagaitzak bi irizpideren arabera hautatu dira: batetik, gaur egun Europako Parlamentuan ordezkariak dituzten alderdiak; eta, bestetik, Europako Parlamentuak egindako hauteskunde aurreko iritzi-azterketen arabera ordezkariren bat lortuko luketen hautagaitzak.