Política de privacitat i Avís legal

El respecte a la privacitat i la protecció de les seves dades de caràcter personal és un dels objectius primordials per a IDEOGRAMA, S.A. (en endavant, IDEOGRAMA).

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i el Reglament General de Protecció de Dades 2016/679 de la Unió Europea, aquesta tasca de recopilació de dades es regirà a partir dels termes descrits a continuació:

INFORMACIÓ SOBRE LA RECOPILACIÓ, FINALITAT, LEGITIMACIÓ I TEMPS DE CONSERVACIÓ DE LES DADES DE CARÀCTER PERSONAL

IDEOGRAMA pot recopilar dades d’aquells usuaris que es posin en contacte a través de correu electrònic o telèfon, i que legitimaran el tractament de les dades segons les estipulacions recollides en el present apartat i el consentiment prestat per l’usuari.

 

L’usuari consent expressa i inequívocament que aquelles dades de caràcter personal que faciliti siguin incorporades als nostres fitxers, així com el seu tractament automatitzat, o no, amb la finalitat de gestionar el motiu del seu contacte, donar-li tràmit a nivell administratiu, prestar els servicis senyalats a la nostra pàgina web, així com per a la remissió de comunicacions comercials, promocionals o publicitàries.

 

S’informa als usuaris que dit consentiment també es presta per a la cessió o comunicació de les dades incloses als fitxers de les societats amb les que tingui relació contractual IDEOGRAMA, amb la finalitat de que aquestes puguin tractar les seves dades de caràcter personal amb fins iguals als mencionats al paràgraf anterior.

 

Dits fitxers es troben degudament inscrits a la Agencia Española de Protección de Datos conforme a la legislació vigent i normativa de desenvolupament.

 

Així mateix, es comunica als usuaris que les dades de caràcter personal seran conservades fins a que deixin de ser necessàries o pertinents per a la finalitat amb les que es van recopilar o registrar en els nostres fitxers. Posteriorment, les dades de caràcter personal que compleixin aquesta condició, seran cancel·lades, a menys que hi hagi una norma de rang legal que habiliti la seva conservació. Destacar que les dades de caràcter personal seran cancel·lades quan l’usuari hagi exercit el dret de cancel·lació d’aquestes.

DRETS DELS USUARIS

Aquest consentiment pot ser revocat i per això els usuaris poden exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació, cancel·lació i oposició al tractament de les seves dades d’acord amb el Reglament General Europeu de Protecció de Dades (RGDP) i la Llei Orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal dirigint una comunicació per escrit al domicili social de IDEOGRAMA: Carrer Consell de Cent, 159, Local A, de la localitat de Barcelona (C.P. 08015 – Barcelona); o bé a través de l’email  protecciondatos@ideograma.org incloent en ambdós casos una fotocopia del DNI o un altre document identificatiu similar, amb l’assumpte “PROTECCIÓ DE DADES – IDEOGRAMA”.

L’usuari té dret a presentar una reclamació davant la  Agencia Española de Protección de Datos si considera que vulneren els drets anteriorment exposats en la present política de privacitat o si considera que el tractament de dades personals que el concerneixen infringeix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, del 27 d’abril de 2016, la Llei Orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i el seu Reglament de Desenvolupament.

XARXES SOCIALS

IDEOGRAMA està present a les principals xarxes socials: Twitter, Facebook, LinkedIn, Youtube i Instagram. Per aquest motiu, assumeix el paper responsable de tractament de les dades vessades en els seus perfils derivats d’amics, likes, seguidors, comentaris, pins, etc.

L’usuari accepta expressament estar sotmès als termes i condicions que, en matèria de privacitat, disposen les diferents xarxes socials o plataformes on IDEOGRAMA està present, facultant a IDEOGRAMA per a utilitzar els mitjans disponibles de dites xarxes socials per a informar als usuaris sobre les diferents activitats i serveis que realitza.

SEGURETAT APLICADA A LES DADES DE CARÀCTER PERSONAL

Les dades facilitades que siguin de caràcter personal, IDEOGRAMA ha adoptat les mesures tècniques i organitzatives necessàries amb l’objectiu d’evitar la pèrdua de dades, el tractament o accés no autoritzar de tercers tal i com estipula la legislació vigent en la matèria i tenint en compte l’estat de la tecnologia i la naturalesa de les dades emmagatzemades.

MODIFICACIONS

La present Política de Privacitat podrà ser actualitzada en qualsevol moment en base a les necessitats pròpies de la pàgina web i futurs canvis legislatius en matèria de privacitat, reservant-se IDEOGRAMA aquest dret en exclusiva.

Contacte amb IDEOGRAMA

Carrer Consell de Cent, 159, Local A

Barcelona (08015 – Barcelona)

Tlf. 93.488.11.78

protecciondatos@ideograma.org