Candidatures al Parlament Europeu

PSOE

PP

C’s

Unidas Podemos

Ahora Repúblicas (ERC+BILDU+BNG)

CEUS (PNV+Geroa Bai+CC+CxG+DemVal+ComxGalicia)

JuntsxCAT

Compromís

VOX

1 / 24
Política social
La Unió Europea ha de fer esforços per lluitar contra la temporalitat al mercat laboral.
2 / 24
Política social
Ha de regular-se per llei el preu dels lloguers a les grans ciutats.
3 / 24
Política social
La gestació subrogada amb caràcter altruista ha de ser una pràctica permesa a Espanya, com ho és al Regne Unit i Grècia.
4 / 24
Política social
Les lleis contra la violència de gènere haurien de ser més estrictes i iguals per a tots el Estats Membre.
5 / 24
Política social
S’haurien d’augmentar les subvencions europees a les energies renovables.
6 / 24
Política social
Les penalitzacions als països de la UE per superar els paràmetres de contaminació atmosfèrica haurien de ser més estrictes.
7 / 24
Espanya a la UE
Espanya ha cedit massa sobirania a les institucions europees.
8 / 24
Espanya a la UE
La Unió Europea hauria d'exercir un paper de mediador en els processos sobiranistes dels seus Estats membre.
9 / 24
Espanya a la UE
Espanya ha d’apostar pel Mercat Únic, deixant de banda la integració política de la UE.
10 / 24
Espanya a la UE
Les identitats regionals han de tenir major representació a la Unió Europea.
11 / 24
Espanya a la UE
El turistes comunitaris no haurien de beneficiar-se de les mateixes condicions d’assistència sanitària que els espanyols, per evitar l’anomenat “turisme sanitari”.
12 / 24
Política econòmica
La despesa social és més important que respectar el sostre de deute nacional.
13 / 24
Política econòmica
Les institucions de la UE haurien de ser més flexibles en el pagament del deute governamental dels països que més han patit els efectes de la crisi.
14 / 24
Política econòmica
Hauria de finançar-se una renda bàsica universal per a tots els ciutadans.
15 / 24
Política econòmica
La Unió Europea hauria de comptar amb un major pressupost.
16 / 24
Política econòmica
Les subvencions a la producció agrícola (PAC) han de deixar de ser una de les principals partides pressupostàries de la UE.
17 / 24
Política econòmica
La implementació de l’Euro com a moneda única ha augmentat les desigualtats i ha limitat els instruments de política monetària.
18 / 24
Futur de la Unió Europea
La UE ha de comptar amb eines més eficients a l’hora de penalitzar als Estats Membres si aquests vulneren els drets fonamentals dels seus ciutadans.
19 / 24
Futur de la Unió Europea
Els països de la UE haurien d’exercir un major control fronterer dins l’espai Schengen per garantir la seguretat nacional.
20 / 24
Futur de la Unió Europea
Els sol·licitants d’asil han de ser repartits entre el Estats Membres de manera solidaria en base a un sistema de quotes.
21 / 24
Futur de la Unió Europea
Augmentar la participació en la Política Comú de Seguretat i Defensa és el camí per millorar la seguretat nacional.
22 / 24
Futur de la Unió Europea
La Unió Europea ha de poder imposar límits sobre els Estats Membres en allò referent a la venda d’armes a tercers països.
23 / 24
Futur de la Unió Europea
S'hauria de fer un esforç per integrar nous Estats com a membres de la UE.
24 / 24
Per últim, ordena cada grup temàtic segons com són d'importants per tu a l'hora de votar.
  • Espanya a la UE
  • Futur de la Unió Europea
  • Política econòmica
  • Política social
Arrossega els diferents blocs per ordenar-los per ordre d'importància.